Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji 

Adres

84-200 Wejherowo

Telefon

+48 602 286 116

Formularz kontaktowy

Rozwiązania chmurowe

Optymalna strategia chmurowa oraz migracja i utrzymanie Twojej infrastruktury w dowolnej chmurze: Oktawave, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform.

Zabezpieczenia IT

Dobrodziejstwa nowoczesnej technologii niosą ze sobą także pewne zagrożenia. Co ciekawe, niektóre z nich, zapewne wydadzą się prozaiczne, jednakże mogą nieść ze sobą szkody, które dla firmy mogą być bardzo dotkliwe. Warto tutaj nadmienić, że nawet najlepsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT mogą okazać się niewystarczające wobec często pomijanego czynnika ludzkiego.

Naprawa komputerów

Dolegliwości softwerowe, aktualizacje, wdrażanie i instalacja oprogramowania. Naprawa sprzętu komputerowego.

Projektowanie sieci

Projektowanie sieci odnosi się do planowania realizacji infrastruktury sieci komputerowej. Odbywa się to przed wdrożeniem infrastruktury sieciowej.

Kopie zapasowe danych

Trudno dziś znaleźć firmę, która nie tworzyłaby kopii zapasowej swoich danych. Prawidłowo wykonany backup stanowi dobre zabezpieczenie przed ryzykiem nieodwracalnej utraty danych, plików, e-maili czy kodów źródłowych. Nie zawsze jednak kopia zapasowa jest tak samo dobra – jej jakość zależy w dużej mierze zarówno od czynników sprzętowych, jak i best practice wdrożonych przez zespół IT. 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności.

Planowanie strategii IT

Środki dostępne w ramach budżetów IT często są wydawane na narzędzia i projekty przydatne lub realizowane w dłuższej perspektywie, co ogranicza poziom elastyczności. A przecież nowoczesne zespoły IT muszą szybko reagować na zmieniające się wymagania i błyskawicznie podejmować decyzje.

Hello!